Steinbach Стартов комплект за грижа за водата

Универсалeн пакет

59.95 лв.

(вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Доставка до петък, 31. март, ако поръчате до понеделник до 09:15 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 115.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • За регулиране на нивото на хлор и pH
 • Бори се с водораслите
 • Включва термометър и инструкции

Арт.-№: XAP-SB-0759001TS, Съдържание: 1 комплект, EAN: 9008748759007

Описание

Стартов комплект за грижа за водата

Това е основен комплект с хлор за собствениците на басейни. Кристално чиста вода за патронни и пясъчни филтри!

В комплекта са включени:

 • 1 кг хлорен гранулат
 • 1 кг хлорни таблетки
 • 1,5 кг pH минус
 • 1 л Алгезит
 • Тестов комплект за pH и свободен хлор
 • термометър
 • наръчник

Внимание: Използвайте биоцидите внимателно. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба.

Марка: Steinbach
Product Type Google Base: общи
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 031 - При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • EUH 206 - Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 031 - При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • EUH 206 - Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351 - При контакт с очите: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Изтегляния

Въпроси и отговори относно Steinbach Стартов комплект за грижа за водата

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Steinbach Стартов комплект за грижа за водата

Сходни продукти:

  Клиентите, които си купиха "Стартов комплект за грижа за водата" , също така купуват: