Steinbach Мултифункционални таблетки Quattrotabs 200g

Комбиниран продукт с 4 функции за поддържане на водата в басейна

19.80 лв.

(19.80 лв. / кг, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1 кг

Доставка до понеделник, 11. март, ако поръчате днес до 13:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Дезинфекция
 • рН стабилизатор
 • Флокулация
 • Водорасли

Арт.-№: XAP-SB-0752601TD08, Съдържание: 1 кг, EAN: 9008748526081

Описание

Мултифункционални таблетки Quattrotabs 200g

Използвайте биоцидите внимателно. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба!

Употреба:
Грижата за водата с хлорни продукти е един от най-простите и ефективни видове дезинфекция, които могат да се използват в частния сектор. Тези мултифункционални таблетки са ефективни срещу гъбички, вируси и други органични замърсители. Таблетките могат да се използват с неутрално pH с всякаква твърдост на водата.

Многофункционалните таблетки се използват за продължително дозиране. Препоръчително е да ги поставите в дозираа поплавък, за да могат да се разтворят бавно и равномерно. В същото време се отделя алуминий за флокулация, хлор за дезинфекция и мед срещу растежа на водораслите. Ако водата е силно замърсена, трябва да се добавят и алгициди и флокуланти.

ДОЗИРОВКА:
Оптималната стойност на хлора е между 0,3-0,6mg/l за постоянно хлориране и максимум 3mg/l за шоково хлориране. Проверявайте редовно нивата на хлор и pH на водата в басейна.

Марка: Steinbach
Product Type Google Base: общи
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 031 - При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • EUH 206 - Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 031 - При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • EUH 206 - Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.

Продуктови ревюта

рецензии на български за Steinbach Мултифункционални таблетки Quattrotabs 200g

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Мултифункционални таблетки Quattrotabs 200g" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder